diëtist bij Arts en Zorg

Diëtist bij Arts en Zorg: “veel ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing”

Werken in een gezondheidscentrum is samenwerken met collega’s van verschillende disciplines. Met huisartsen, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ, fysiotherapeuten én met diëtisten. Shanna werkt sinds 2014 als diëtist bij Arts en Zorg, op twee verschillende gezondheidscentra: in Den Haag Zuid en Oud Rijswijk. Ze vertelt: “Veel diëtistenpraktijken zijn zelfstandig. Er zijn maar weinig organisaties die een diëtist in loondienst hebben. De voordelen? Je bent onderdeel van het team, er is meer transparantie en een zelfde werkwijze. Daarnaast houden de doktersassistenten op de gezondheidscentra onze agenda bij. Dat scheelt tijd. En in die tijd kunnen wij gewoon lekker diëtist zijn.” Shanna neemt ons mee in haar dagelijkse werkzaamheden.

Patiëntenzorg én coördinerende taken

“Als allround diëtist draai ik het grootste deel van de dag spreekuur met patiënten. Op het spreekuur zie ik met name chronische zorg patiënten. Patiënten met diabetes, COPD, een hoog cholesterol en een hoge bloeddruk. Daarnaast zie ik ook patiënten met overgewicht, ondervoeding, darmklachten en voedselovergevoeligheid. De meeste patiënten op mijn spreekuur maken naast diëtetiek ook van de huisartsenzorg in ons gezondheidscentrum gebruik. Dat is prettig, dan kun je indien nodig ook met collega’s sparren. Naast de patiëntenzorg houd ik me bezig met coördinerende taken om het diëtistenteam – bestaande uit zeven diëtisten, werkzaam op 10 verschillende locaties – draaiende te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars, declaraties en de planning met diëtisten”, vertelt Shanna.

Samenwerking

In een gezondheidscentrum staat samenwerking voorop. Shanna: “Die korte lijntjes vind ik heel belangrijk en we werken er dan ook aan om de samenwerking te blijven verbeteren. Op dit moment kijken we naar mogelijkheden om fysiotherapie en diëtetiek meer onder één paraplu te krijgen. Immers, als diëtisten adviseren wij patiënten over hun leefstijl. En dat is naast voeding natuurlijk ook beweging. Bij ondervoeding en COPD is naast diëtetiek ook fysiotherapie ontzettend belangrijk. Het is fijn om dan meteen naar elkaar te kunnen doorverwijzen en waar nodig te kunnen sparren over patiënten.” Naast deze multidisciplinaire samenwerking met fysiotherapeut, POH-somatiek en huisarts werken de zeven diëtisten binnen Arts en Zorg ook nauw met elkaar samen. “De afgelopen jaren zijn we erg gegroeid met diëtetiek binnen Arts en Zorg, sinds 2016 zijn onze uren bijna verdubbeld. We weten als diëtistenteam goed wat we aan elkaar hebben. Iedereen heeft weer andere specialisaties. Op basis daarvan kunnen we patiënten – waar nodig – naar elkaar verwijzen. Dit is extra gemakkelijk omdat we veel praktijken in Den Haag hebben”, vertelt Shanna.

Ruimte voor ontwikkeling

“Arts en Zorg is een toekomstgerichte organisatie die open staat voor nieuwe ideeën. En dat is heel fijn”, licht Shanna toe. “Er zijn veel ideeën en het is fijn dat we bij Arts en Zorg de ruimte krijgen om ze ook daadwerkelijk uit te voeren. Op kleinere zelfstandige praktijken is dat namelijk vaak te kostbaar. Zo hebben we bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse griepprik vragenlijsten meegestuurd om ondervoeding te signaleren. Hierdoor zijn ruim 2800 patiënten gescreend en zo nodig behandeld. Ook zijn we een pilot gestart met een bio-impedantie meter waarmee we de lichaamssamenstelling op een professionele manier kunnen meten. Hierdoor kunnen we een beter behandelplan kunnen opstellen en opvolgen wat voeding naast beweging met het lichaam doet. We merken dat patiënten hierdoor meer gemotiveerd en bewuster bezig zijn om volwaardiger te gaan eten, juist omdat ze meer inzicht krijgen in de behoeften van hun lichaam.” Daarnaast hebben alle diëtisten ook een persoonlijk scholingsbudget. Je bepaalt zelf welke scholingen je wilt volgen met dat budget. Zo kan je je ieder jaar blijven ontwikkelen.

Kinderallergie spreekuur

Met haar scholingsbudget is Shanna zich samen met een collega gaan specialiseren in voedselallergieën. Daarmee is het kinderallergie spreekuur op Den Haag Zuid, Oud Rijswijk en Atrium opgezet. Dit spreekuur richt zich op 0 tot 2-jarige kinderen met (verdenking van) voedselallergie of kinderen met een hoog risico daarop – bijvoorbeeld vanwege eczeem of antibioticagebruik. Het spreekuur is erop gericht om zo nodig een voedselallergie te diagnosticeren, te voorkomen dat bepaalde voedingsmiddelen niet onnodig uit de voeding wordt weggelaten en de kans op het ontwikkelen van (andere) voedselallergieën te minimaliseren. Inmiddels worden de huisartsen in regio Den Haag en Rijswijk geschoold op de nieuwste inzichten en de meerwaarde van een allergiediëtist. Shanna licht toe: “Hier werd heel goed op gereageerd. Ons doel is de zorgkosten in de tweede lijn en de prevalentie van een voedselallergie te verlagen door deze kinderen vroegtijdig op het spreekuur te zien. Een ontzettend leuke uitdaging om mee aan de slag te gaan!”