Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers

“Steeds zo vitaal en gezond mogelijk door beter inzicht, meer gemak en persoonlijke steun” is de organisatiedoelstelling van Arts en Zorg.

Dagelijks zetten onze collega’s, dat zijn er ruim 1.000, zich in voor onze organisatiedoelstelling, zowel extern als intern. Arts en Zorg streeft naar gezonde en vitale medewerkers, die met hoofd en hart, deskundig en gastvrij zorg kunnen leveren.

Vertrouwen en verbinding

Om dit te bereiken wil Arts en Zorg mensen laten werken in een cultuur en organisatiestructuur waarin vertrouwen en verbinding de sleutelwoorden zijn.

Daar past eigenlijk geen hiërarchische “machtsstructuur” bij en daarom heeft Arts en Zorg besloten het roer om te gooien en de overstap te maken naar zelforganisatie, door ons ook wel ‘doelgericht samenwerken’ genoemd.

Doelstelling: Het doel is medewerkers meer regie te geven over hun werkzaamheden, meer ontwikkelmogelijkheden en werkplezier te bieden en de doorstroommogelijkheden te vergroten.

Bij de door Arts en Zorg gekozen vorm van zelforganisatie, wordt gewerkt met veranderbare rollen in dynamische teams. Mensen krijgen meer autonomie over hun eigen werk en de mogelijkheid werk zo te kiezen dat het bij hun individuele ambities en kernkwaliteiten past. Als gevolg daarvan wordt het werken leuker en minder stressvol. Het eigen ondernemerschap wordt gestimuleerd en iedereen wordt betrokken bij de gezamenlijke doelstelling van de organisatie.

Voor elkaar en voor jezelf zorgen

Onze overtuiging is dat je alleen maar goed voor een ander kunt zorgen als ook goed voor elkaar en voor jezelf zorgt. Als binnen de organisatie een cultuur bestaat van vertrouwen en verbondenheid, kun je dit ook authentiek uitstralen naar je al je klanten en patiënten. Daarom is expliciete aandacht voor onze cultuur onderdeel van de transitie waarbinnen deze nieuwe manier van werken vorm krijgt.

Relevantie voor de organisatie: Minder verzuim en verloop door verhoging van het werkplezier, vermindering van stress, toename loopbaanmobititeit en meer ontwikkelmogelijkheden.

Voor de implementatie van onze zelforganisatie, waarmee we de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers versterken, worden wij ondersteund met een subsidie die wordt verstrekt door het Europees Sociaal Fonds.