Werken als POH bij Arts en Zorg

Als POH bij Arts en Zorg word je zoveel mogelijk begeleid en ontzorgd, zodat je je kunt focussen op patiëntenzorg. Ine, zorgmanager, werkt samen met een team aan een optimale ondersteuning van onze POH’s. Ze vertelt graag hoe ze dit doen. Nienke, sinds mei 2019 praktijkondersteuner in Enschede, vertelt over haar ervaringen bij Gezondheidscentrum Noord. 

Inwerkperiode

Ine: "Als je nieuw in dienst komt bij ons, start je met een op maat gemaakt inwerkprogramma. Onderdelen daarvan zijn het inwerken in het HIS (Promedico) en het inplannen van gestructureerd overleg met de huisarts. Daarnaast ga je kennismaken met andere disciplines, zowel in de praktijk als met samenwerkingspartners. Je krijgt de ruimte om mee te lopen met de huisarts en met het assistententeam, maar ook met de diëtist en de podotherapeut. Wij vinden het belangrijk dat de lijntjes kort zijn en dat het duidelijk is van elkaar wie wat doet en waarvoor je een beroep op elkaar kunt doen". Nienke vult aan: "In het begin liep ik wel eens een beetje vast, daarom hebben we wat aanpassingen gemaakt. Op deze manier werkt het beter voor mij. Het is fijn dat er goed naar je geluisterd wordt".

Goede scholing

Je bent nooit uitgeleerd. Scholing is een belangrijk onderdeel van je beroepsontwikkeling. "Daarom bieden wij geaccrediteerde scholingen aan, zowel door het land als via bijvoorbeeld een webinar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een scholing over nierinsufficiëntie, lifestyle of LEANcoach. POH’s kunnen kiezen om deel te nemen aan scholingen die worden georganiseerd, waarbij ook altijd wordt gevraagd naar onderwerpen waar zowel jij als de praktijk behoefte aan heeft. We vinden het dan ook belangrijk dat onze POH’s ingeschreven staan in een kwaliteitsregister", aldus Ine. Nienke vertelt: "Zelfontwikkeling is belangrijk, ik mocht direct een cursus volgen en denk dat het zo weer zou mogen als ik dat wil".

Samenwerken

Door de inwerkperiode en omdat je werkzaam bent in een gezondheidscentrum kom je gemakkelijk in contact met je collega’s. Ine: "Een goede samenwerking met de huisarts is daarin uiteraard heel belangrijk. Overal hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de diëtist en podotherapeut, wanneer deze niet bij Arts en Zorg zelf in dienst zijn. Onderling contact is erg belangrijk en wordt zeer aangemoedigd. Omdat je in een grote organisatie werkt, is er de mogelijkheid tot overleggen met collega POH’s". Nienke vertelt: "Op mijn locatie werken we met drie POH’s, een van deze POH’s begeleidt mij. Het is fijn dat ik direct veel verantwoordelijkheid krijg, maar ook wel een beetje spannend soms. Daarom is het prettig om een begeleider te hebben die ik altijd mag bellen of appen als ik vragen heb". Ine vervolgt: "Ieder jaar organiseren we ook de POH-dagen; alle POH’s van Arts en Zorg komen samen met als doel: inspireren, motiveren, kennis delen en netwerken. We nodigen sprekers uit en praten met elkaar over het vak en de inhoud daarvan".

Werkdrukverlaging

"Tijdens de POH-dagen staan we ook stil bij hoe het met jou gaat; hoe zit je in je vak? De werkdruk kan soms hoog zijn en we bekijken samen mogelijkheden om die te verlagen. Zo zetten we hier bijvoorbeeld LEAN in om processen te stroomlijnen en bedenken we innovaties die de POH kunnen ondersteunen. Hierdoor kun je je meer focussen op het leveren van zorg aan patiënten. Er is altijd ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties; als POH krijg je ook de ruimte om daarover mee te denken", vertelt Ine.

Inzicht bieden

Als POH ben je soms druk bezig met de administratieve afhandeling van de zorg. Ine: "We proberen je daar waar mogelijk bij te ontzorgen. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van oproeplijsten, waarmee je precies kunt zien welke patiënt in zorg is voor een zorgprogramma’s, wie van hen loopt bij een specialist en wanneer de patiënt voor het laatst geweest is". Nienke vult aan: "De dossiervorming is hier wel anders dan ik in andere praktijken heb gezien. Alles is goed geordend in overzichtelijk bestanden. Dat maakt het werken gemakkelijker".

Je krijgt inzicht in wie er binnenkort opgeroepen kan worden. Ook zorgen we voor een dashboard zodat je inzicht hebt in welke zorg je geleverd hebt bij welke patiënt. Zo zie je bijvoorbeeld bij een diabetespatiënt of dit jaar al het voetonderzoek gedaan is, of er nog een oogonderzoek gedaan moet worden en of de urine misschien nog ingeleverd moet worden. Jij kan je volledig focussen op de zorg voor de patiënt.

Kwaliteit

Binnen de zorgprogramma’s ligt de focus op kwaliteit. Ine: "We werken vanuit de NHG-standaard en zijn voortdurend bezig met ontwikkeling en verbetering. We vinden het belangrijk dat onze mensen goed in hun vak zitten, goed op hun plek zitten en dat ze steun ontvangen waar dat nodig is".

Klinkt interessant?

We komen graag met je in gesprek. Neem contact met ons op via sollicitatie@artsenzorg.nl – ook als er momenteel geen passende vacature open staat. Ben je een POH in opleiding? We bieden ook stageplekken aan. Neem contact met ons op via sollicitatie@artsenzorg.nl.