POH-fysiotherapie “een mooie manier om vorm te geven aan taakherschikking”

Steeds meer huisartsenpraktijken, waaronder wij zelf, gaan werken met taakherschikking: het doelmatiger organiseren van het proces van zorgverlening door het structureel herverdelen van taken tussen zorgverleners. Wij geven dit in een aantal van onze gezondheidscentra – op basis van behoefte – vorm via de inzet van physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) en in Winschoten middels POH-fysiotherapie. Maar wat houdt POH fysiotherapie precies in? We leggen het je uit.

Ontstaan

Henriëtte Wildeboer, POH-fysiotherapeut in Winschoten, vertelt over het ontstaan van haar functie. "Vijf jaar geleden ben ik begonnen bij Arts en Zorg. In eerste instantie als fysiotherapeut in Den Haag. Dat beviel erg goed. Echter woon ik in Groningen, een lange reisafstand. Daarom ben ik gaan kijken naar de mogelijkheden binnen de locaties van Arts en Zorg in Groningen en Winschoten. Vanuit deze positie, in combinatie met de hogere werkdruk op huisartsen en het aanwezige huisartsentekort, ontstond het idee voor een nieuwe functie; POH-fysiotherapeut".

Wat houdt dat in?

In Winschoten verwijst de doktersassistent de patiënt bij bepaalde bewegings-gerelateerde klachten direct door naar de POH-fysiotherapeut, in plaats van de huisarts. Hiervoor is een speciaal triage protocol gemaakt. Henriëtte werkt volgens de richtlijnen van het KNGF en de NHG, die bepalen wat nodig is voor de behandeling. Daarmee beslist ze of ze de patiënt zelf kan helpen met oefeningen en bewegingsadvies, of dat ze de patiënt door moet sturen naar de fysiotherapeut. Waar nodig legt ze contact met de huisarts.

De enige POH-fysiotherapeut in Nederland

De functie POH-fysiotherapeut is geheel nieuw, Henriëtte is momenteel de enige POH-fysiotherapeut in Nederland. "Bijzonder", beschrijft ze. "In oktober 2018 zijn we gestart met deze pilot en die duurt een jaar. We hebben een aantal doelen opgesteld, zoals; het aantal consulten dat overgenomen wordt van de huisarts, de patiënttevredenheid moet minimaal gelijk blijven en geen stijging in het aantal doorverwijzingen naar de fysiotherapie. Uit de evaluatie blijkt dat het aantal consulten bij de huisarts verminderd is (voor bewegings-gerelateerde klachten), daarnaast is de patiënttevredenheid gestegen en het aantal doorverwijzingen naar fysiotherapie gelijk gebleven".

Wat zijn de verschillen met de 'bekende' fysiotherapie?

Er zijn een aantal verschillen tussen POH-fysiotherapie en fysiotherapie. Een POH-fysiotherapeut doet geen fysiotherapeutische behandelingen, zij helpt met oefeningen en advies. In tegenstelling tot fysiotherapie, valt POH-fysiotherapie wél onder de basisverzekering en de huisartsenbekostiging. Daarnaast mag de POH-fysiotherapeut, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, pijnmedicatie voorschrijven en doorverwijzen naar de tweede lijn. Normaliter verwijzen fysiotherapeuten de patiënt voor aanvullend onderzoek of een doorverwijzing naar de tweede lijn eerst terug naar de huisarts.

Toekomst

De nieuwe functie bevalt goed, zowel voor zorgverleners als patiënten. Patiënten geven aan vertrouwen te hebben in de consulten. Ook de samenwerking met de huisartsen gaat goed, vertelt Henriëtte "ik kan gemakkelijk bij de huisarts van de betreffende patiënt terecht en het is voor beide partijen leerzaam". En de toekomst? "Het huisartsentekort zal in de komende periode alleen maar nijpender worden. POH-fysiotherapie is een mooie manier om vorm te geven aan taakherschikking, waardoor de huisarts meer tijd heeft voor hoog-complexere zorg", aldus Henriëtte.