Teleconsultatie verandert de manier van doorverwijzen

Teleconsultatie houdt in dat je op afstand digitaal en veilig kunt communiceren met medisch specialisten over een diagnose en behandeladvies. Dit is een toegankelijke mogelijkheid om de kennis en kunde van de specialist eerder te betrekken, waardoor mogelijk een bezoek aan het ziekenhuis kan worden voorkomen.

In samenwerking met stichting TCCN en het HagaZiekenhuis zijn we begin dit jaar begonnen met teleconsultatie en hebben we het zorgaanbod voor teleconsultatie binnen Zorgdomein uitgebreid. Teleconsultatie is nu mogelijk voor onder andere de volgende specialismen: Cardiologie, Dermatologie, Gynaecologie, Interne geneeskunde, Kindergeneeskunde, Longziekten, MDL, Nefrologie, Neurologie, Orthopedie, Ouderengeneeskunde en Urologie.

Hoe werkt het?

De huisarts, verpleegkundig specialist of physician assistant kan – voordat een patiënt verwezen wordt – advies vragen aan een medisch specialist. Via teleconsultatie stuurt de zorgverlener de benodigde informatie naar de medisch specialist, zodat deze een goed oordeel kan vormen. De medisch specialist geeft vervolgens binnen uiterlijk drie werkdagen een advies. Bij cardiologie ECG is afgesproken dat er binnen één dag een advies wordt gegeven. 

Voordelen van teleconsultatie

Advies op een passend moment

Door teleconsultatie hoeven de huisarts en medisch specialist niet op hetzelfde moment beschikbaar te zijn. Zij kiezen zelf een geschikt moment om de vraag te stellen en te beantwoorden. Het aantal (ongelegen) telefoontjes naar het ziekenhuis daalt en dat scheelt tijd. Wel zijn er richtlijnen afgesproken met de medisch specialisten, zo krijgt de huisarts altijd tijdig een antwoord.

Leerzaam

Door teleconsultatie vindt continu kennisoverdracht van de medisch specialist naar de zorgverlener plaats. Voor zorgverleners is dit een verrijking van hun kennis en functie.

Voorkomen van verwijzingen

Uit het advies van de medisch specialist kan blijken dat het niet nodig is om een patiënt door te verwijzen. Hierdoor draagt teleconsultatie bij aan het verminderen van de verwijzingen naar de tweede lijn. Voor de patiënt heeft dit als voordeel dat hij of zij toegang krijgt tot specialistische kennis zonder dat het eigen risico wordt verrekend.

Gebruiksvriendelijk

Een bijkomend voordeel is dat de toepassing van teleconsultatie gebruiksvriendelijk is, aangezien het op dezelfde manier werkt als verwijzen via Zorgdomein. Dit maakt dat het ook gemakkelijk ingezet wordt en de zorgverlener hierbij geen drempel ervaart.

Positieve ervaring

Inmiddels hebben wij teleconsultatie over al onze gezondheidscentra uitgerold. In de afgelopen acht maanden zijn bijna 300 teleconsultaties aangevraagd en beantwoord. Pieter Kersemakers – huisarts bij Arts en Zorg, locatie Jan Hendrik – vertelt over zijn ervaring met een teleconsult nefroloog/internist over een niet goed in te stellen hypertensie-patiënt met proteïnurie: “Ik kreeg binnen de gestelde termijn een professioneel, goed doordacht advies waarmee ik zowel de patiënt gerust kon stellen als duidelijke adviezen ontving over de verdere medicinale behandelingen en opvolging hiervan. De patiënt is inmiddels goed ingesteld”.