Scholingen voor POH’s bij Arts en Zorg

Als POH bij Arts en Zorg word je zoveel mogelijk begeleid en ontzorgd, zodat je je kunt focussen op patiëntenzorg. Ine, zorgmanager, werkt samen met een team aan een optimale ondersteuning van onze POH’s. Scholing is een belangrijk onderdeel van je beroepsontwikkeling. Je bent immers nooit uitgeleerd. Als werkgever, besteden we hier dan ook veel aandacht aan. Niet alleen tijdens je inwerkperiode, maar ook daarna. 

Inwerkperiode

Ine: "Als je nieuw in dienst komt bij ons, start je met een op maat gemaakt inwerkprogramma. Onderdelen daarvan zijn het inwerken in het HIS (Promedico) en het inplannen van gestructureerd overleg met de huisarts. Daarnaast ga je kennismaken met andere disciplines, zowel in de praktijk als met samenwerkingspartners. Je krijgt de ruimte om mee te lopen met de huisarts en met het assistententeam, maar ook met de diëtist en de podotherapeut. Wij vinden het belangrijk dat de lijntjes kort zijn en dat het duidelijk is van elkaar wie wat doet en waarvoor je een beroep op elkaar kunt doen". Nienke, sinds mei 2019 praktijkondersteuner in Enschede, vult aan: "In het begin liep ik wel eens een beetje vast, daarom hebben we wat aanpassingen gemaakt. Op deze manier werkt het beter voor mij. Het is fijn dat er goed naar je geluisterd wordt". 

Goede scholing 

We bieden geaccrediteerde scholingen aan, zowel door het land als via bijvoorbeeld een webinar. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan een scholing over nierinsufficiëntie, lifestyle of LEANcoach. POH’s kunnen kiezen om deel te nemen aan scholingen die worden georganiseerd, waarbij ook altijd wordt gevraagd naar onderwerpen waar zowel jij als de praktijk behoefte aan heeft. We vinden het dan ook belangrijk dat onze POH’s ingeschreven staan in een kwaliteitsregister", aldus Ine. Nienke vertelt: "Zelfontwikkeling is belangrijk hier, ik mocht direct een cursus volgen en denk dat het zo weer zou mogen als ik dat wil”. Je krijgt een persoonlijk budget voor bijscholingen.

Contact met collega POH’s

Onderling contact is erg belangrijk en wordt zeer aangemoedigd. Omdat je in een grote organisatie werkt, is er de mogelijkheid tot overleggen met collega POH’s. Nienke vertelt: "Op mijn locatie werken we met drie POH’s, een van deze POH’s begeleidt mij. Het is fijn dat ik direct veel verantwoordelijkheid krijg, maar ook wel een beetje spannend soms. Daarom is het prettig om een begeleider te hebben die ik altijd mag bellen of appen als ik vragen heb". Ine vervolgt: "Om te zorgen voor verbondenheid tussen de POH’s van verschillende locaties organiseren we ieder jaar organiseren ook de POH-dagen; alle POH’s van Arts en Zorg komen samen met als doel: inspireren, motiveren, kennis delen en netwerken. We nodigen sprekers uit en praten met elkaar over het vak en de inhoud daarvan. We staan onder andere stil bij werkdruk, LEAN, nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Je krijgt de ruimte om daarover mee te denken”.

Klinkt interessant?

We komen graag met je in gesprek. Neem contact met ons op via sollicitatie@artsenzorg.nl – ook als er momenteel geen vacature open staat.