Welzijn op Recept: aanpak van psychosociale problematiek in de huisartsenpraktijk

Naast patiënten met medische klachten, komen ook regelmatig patiënten met klachten zoals slapeloosheid, somberheid en/of eenzaamheid op het spreekuur van de huisarts. Soms komen deze klachten voort uit gezondheidsproblematiek, maar ze kunnen ook samenhangen met psychosociale problemen. Bijvoorbeeld relatieproblemen, financiële problemen of eenzaamheid etc. Soms past een welzijnsaanbod dan beter om de klachten te verlichten. Bijvoorbeeld door het vinden van een maatje, bezoeken van een taalcafé of het in contact brengen met een budgetcoach. Met deze gedachte is het project Welzijn op Recept opgestart.

Terug in de tijd

Twee jaar geleden is Welzijn op Recept ontstaan in de gemeente Oldambt. Marga Hamming, maatschappelijk werker van het project Welzijn op Recept in o.a. Winschoten, vertelt: “Twee jaar geleden is gezondheidscentrum Winschoten van Arts en Zorg in gesprek gegaan met de wethouder van gemeente Oldambt over de sociaal maatschappelijke problematiek in de huisartsenpraktijk. Samen is besloten voor een aanpak door een maatschappelijk werker in het gezondheidscentrum zelf. Laagdrempelig en dichtbij de patiënt. Deze vraag werd neergelegd bij Sociaal Werk Oldambt en mij werd gevraagd deze kar te trekken. Welzijn op Recept is landelijk bekend en wordt op diverse locaties uitgevoerd.”

Laagdrempelig in de huisartsenpraktijk

Marga houdt iedere woensdagmiddag en donderdagochtend spreekuur op gezondheidscentrum Winschoten, daarnaast heeft ze een spreekuur op maandagmiddag op dependance Bad Nieuweschans. “Twee jaar geleden had ik nog niet veel cliënten, maar nu loopt het goed. De samenwerking met de huisarts en andere zorgverleners op de praktijk is erg prettig. Je ziet elkaar elke week, dat houdt de lijntjes kort en maakt het gemakkelijker om patiënten door te sturen.” Dat de lijntjes kort zijn bevestigt huisarts Tessa Kornalijnslijper, werkzaam bij gezondheidscentrum Winschoten: “Ik kan patiënten mondeling overdragen en krijg gemakkelijk een terugkoppeling. Daarnaast is het ook drempelverlagend voor de patiënt. Zij hoeven niet een telefoonnummer bij de gemeente te bellen, maar Margo neemt contact met hén op. Zo wordt mogelijk een stukje schaamte weggenomen en wordt het gemakkelijker om deze zorg te accepteren. Hierdoor bereik je meer mensen.”

‘Dit is het!’

Marga is ontzettend gepassioneerd over haar werk. “Toen dit op mijn pad kwam dacht ik direct: dit is het! Ik geloof in een nauwe samenwerking tussen de maatschappelijk werker en de huisarts. Dit soort eerstelijnssamenwerking was er bijna niet meer en door Welzijn op Recept wordt dit opnieuw opgepakt.” Marga werkt volgens de methodiek van Machteld Huber, positieve psychologie: “Ik ga altijd uit van wat cliënten nog wél kunnen, wat ze leuk vinden. Ik ben zelf gelukkig en wil graag dat mijn cliënten zich ook gelukkiger en prettiger gaan voelen.”

Steuntje in de rug

“Het is soms moeilijk voor mensen om te praten over eenzaamheid,” vertelt Marga. “Ik geef ze graag een steuntje in de rug en bekijk hoe ik ze kan helpen. Soms ga ik de eerste keer ook met ze mee, bijvoorbeeld naar het taalcafé. Meestal zie ik patiënten één tot drie keer. Na een paar maanden bel ik dan nog even hoe het gaat.” De patiëntengroep van Marga breidt steeds verder uit. In 2018 heeft ze bijna 100 patiënten geholpen, in september 2019 is de teller al over de 100 patiënten heen. Tessa: “Dit verlaagt ook de druk op het spreekuur, we zorgen voor passende zorgverlening voor mensen die dat nodig hebben. Sommige patiënten hebben meer baat bij een psychosociale oplossing dan bij een medische oplossing. Fijn dat we deze mogelijkheid laagdrempelig in de huisartsenpraktijk kunnen aanbieden.”